#YaSendeVarsa

PRİMER İMMÜN YETMEZLİK TESTİ

Az tanınan genetik bir hastalık ailesi olan Primer Immün Yetmizlik (PİY)'in 300'den fazla alt grubu tanımlanmıştır. Yaşamı tehdit eden belirtiler doğumla ortaya çıkabileceği gibi ilerleyen yaşlarda da görülmeye başlayabilir. Primer İmmün Yetmezlikler (PİY) çocuk ve yetişkinlerin sık tekrarlayan ve iyileşmesı güç enfeksiyonlarla karşı karşıya kalmasına sebep olur. Tüm dünyada her 500 kişiden birinde PİY olduğu düşünülmektedir. Erken tanı ve tedavi hayat kurtarıcıdır ve hastaların yaşam kalitesini iyileştirir.

TEST EDİN!

YETİŞKİNLER

Aşağıdaki belirtiler sizde varsa işaretleyiniz

Yılda 2 veya daha fazla kulak enfeksiyonu

Yılda 2 veya daha fazla sinüzit (alerji olmaksızın)

Birbirini takip eden birden fazla yıl içinde, yılda 1 zatürre

Kilo kaybı ile seyreden kronik ishal

Tekrarlayan viral enfeksiyonlar (soğuk algınlığı, uçuk, siğil)

Enfeksiyonu iyileştirmek için damardan antibiyotik kullanımı

Tekrarlayan doku veya organ apseleri

Uzun süre devam eden pamukçuk veya mantar enfeksiyonu

Vücutta normalde, etkili olmayan enfeksiyonların görülmesi

Ailede primer
immün yetmezlik
öyküsü

ÇOCUKLAR

Aşağıdaki belirtiler sizde varsa işaretleyiniz

Yılda 4 veya daha fazla kulak enfeksiyonu

Yılda 2 veya daha fazla sinüzit

2 ay veya daha uzun süren antibiyotik ilaç kullanımı

Yılda 2 veya
daha fazla
zatürre

Büyüme ve
gelişme
geriliği

Tekrarlayan doku
veya
organ apseleri

Uzun süre devam eden ağızda pamukçuk veya ciltte mantar enfeksiyonu

Enfeksiyonu
iyileştirmek için
damardan antibiyotik

2 veya daha fazla derin doku yerleşimli enfeksiyon

Ailede
primer immün
yetmezlik öyküsü

“BELİRTİLERDEN 4 TANESİNİ TAŞIYORSUNUZ”

Gösterilen belirtilerden en az ikisini taşıyorsanız Primer İmmün Yetmezlik (PİY) hastalıkları açısından değerlendirme yapılması önerilir.

“Bir İmmunoloji Uzmanı’na başvurunuz”

Referans: 10 Warning Signs of Primary Immunodeficiency. Jeffrey Modell Foundation. http://www.info4pi.org/library/educational-materials/10-warning-signs
(Erisim tarihi: 13.02.2017).